Thursday, July 16, 2015

GOOGLE.TIENLANG: Natalya & Tymoshenko - Наталья & Тимошенко

GOOGLE.TIENLANG: Natalya & Tymoshenko - Наталья & Тимошенко: Xem video clip: Phát biểu của Natalya Poklonskaia Наталья Поклонская về chính quyền tự phong ở Kiep " В Киеве п...